Warunki otrzymania kredytu

Kredyt, jak każda forma pożyczania pieniędzy, nie jest dostępny dla absolutnie wszystkich chętnych. Jednak warunki, na jakich jest udzielany, różnią się w zależności od jego rodzaju i wielkości oraz od instytucji, które go oferują. Generalnie im wyższa jest pożyczana kwota, tym więcej towarzyszy jej obostrzeń, które częściej stosują banki, zaś rzadziej firmy pożyczkowe.

Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu jest właściwe wypełnienie wniosku kredytowego, w którym określamy wysokość interesującej nas pożyczki i okres jej udzielenia. Kolejnym jest pełnoletniość, potwierdzona posiadaniem dowodu osobistego. Niekiedy kredytodawca żąda także okazania drugiego dokumentu tożsamości np. paszportu, prawa jazdy czy legitymacji emeryta.

Częstym warunkiem udzielenia kredytu jest dostarczenie oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach, które też muszą być w odpowiedniej wysokości. Nieraz wymagane jest także przedstawienie do wglądu posiadanej umowy (o pracę, zlecenie lub o dzieło), ewentualnie decyzji o przyznaniu renty, ostatniego odcinka emerytury czy nawet faktur za telefon, gaz, internet. Z kolei przedsiębiorcy zwykle dostarczają dowód wpisania do rejestru działalności gospodarczej lub KRS, a także dokumenty potwierdzające brak zobowiązań w ZUS i w Urzędzie Skarbowym. Do tego może jeszcze dojść bardziej szczegółowa dokumentacja nt. ich firmy.

Pożyczka przez internet dla starszego pokoleniaPonadto zwłaszcza duże kredyty wymagają pisemnej zgody współmałżonka, uzyskania poręczenia od osoby trzeciej czy też przedstawienia jakiegoś zabezpieczenia (np. w postaci aktywów finansowych czy samochodu). Dodatkowe warunki pojawiają się w zależności od rodzaju kredytu. W przypadku kredytu hipotecznego może to być dostarczenie dokumentacji wypełnionej przez dewelopera, zaś uzyskanie kredytu konsolidacyjnego wymaga potwierdzenia każdego posiadanego zobowiązania.

Mało kto przepada za biurokracją. Warto jednak pamiętać, że im więcej zaświadczeń czy zabezpieczeń przedstawimy starając się o kredyt, tym większa szansa, że zapłacimy za niego mniejsze odsetki.