Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to ogólnie mówiąc forma pożyczki przeznaczona na realizację inwestycji w nieruchomości. Inwestycje te mogą dotyczyć zakupu mieszkania, domku, przeprowadzenie rozbudowy już posiadanego budynku, jak i nabycia działki budowlanej, na której następnie postawimy nowy obiekt. Dlatego kredyt ten jest również określany jako kredyt mieszkaniowy lub budowlany.

Z kredytem hipotecznym wiążą się spore emocje, gdyż dotyczy on podstawowej potrzeby każdego człowieka, czyli posiadania własnego domu. Jest to też kredyt niezwykle wysoki wartościowo, opiewający na minimum 50 tys. złotych, przy górnym limicie idącym już w milionach, a jego spłata rozkładana jest nawet na 50 lat. Nic więc dziwnego, że banki przy udzielaniu tego kredytu przeprowadzają wyjątkowo drobiazgową kontrolę zdolności kredytowej klientów. Niekiedy domagają się również, by deweloper podpisał dodatkowe dokumenty lub kredytobiorca wykupił ubezpieczenie spłaty. Bankowcy często też kontrolują przebieg realizacji inwestycji. Głównym uprawnieniem banku jest jednak wpis do hipoteki nieruchomości, który stanowi dla niego formę zabezpieczenia. Kredyt mieszkaniowy

Pewnym pocieszeniem może być fakt, iż kredyt hipoteczny, pod względem jego oprocentowania, jest jednym z najtańszych na rynku. Dodatkowo niektóre instytucje udzielają pożyczek na ponad 100% wartości nieruchomości, dzięki czemu można także sfinansować wyposażenie nowego mieszkania.

Ponadto, dzięki kredytowi refinansowemu, zawsze istnieje możliwość poprawy swojej sytuacji przez kredytobiorcę. Refinansowanie polega na zamianie dotychczasowego kredytu mieszkaniowego na inny, ale już na lepszych warunkach. W tym celu konieczne jest zaciągnięcie w konkurencyjnym banku nowego zobowiązania, z którego zostanie spłacone stare. Sama zamiana kredytu w ten sposób bywa skomplikowana i czasochłonna, jeśli jednak przyniesie poważne oszczędności, to na pewno się opłaci. W dodatku banki, które oferują kredyt refinansowy, często zapewniają pomoc i załatwienie większości formalności z tym związanych.