Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej, w skrócie BIK, to powołana w 1997 r. przez banki organizacja zajmująca się zbieraniem i udostępnianiem informacji nt. różnego rodzaju zobowiązań finansowych. BIK współpracuje głównie z sektorem bankowym i SKOK-ami, ale też ze stowarzyszeniami konsumentów i administracją publiczną.

sposoby. Pierwszy z nich to zwiększenie bezpieczeństwa pożyczania pieniędzy. Wszelkie instytucje, które mogą zgodnie z prawem oferować kredyty (a więc banki i SKOK-i) zobligowane są przesyłać do Biura informacje o zaciąganych zobowiązaniach, ich wielkości i terminowości spłaty. W zamian za to mają prawo korzystać z innych zasobów tej bazy. Na tej podstawie możliwa jest weryfikacja wiarygodności i sytuacji finansowej danego klienta, a przez to także ryzyka udzielenia mu pożyczki. Instytucje finansowe są zobowiązane do przeprowadzania takiej oceny, gdyż większość środków, jakimi dysponują, pochodzą z powierzonych im depozytów. Dzięki BIK ocena ta może być rzetelna, a bank nie musi zakładać większego marginesu ryzyka, więc w efekcie mniejszy jest też koszt kredytu. Działalność BIK ma na celu wspieranie rynku finansowego, co realizuje na trzy główne

Co to jest BIK?Druga korzyść z istnienia BIK to tworzenie kompleksowej historii kredytowej klientów, na którą składają się zarówno terminowe, jak i nieterminowe spłaty. Osoby starające się o pożyczkę nie muszą już na własną rękę zbierać zaświadczeń z różnych instytucji, które potwierdzałyby ich ewentualne zadłużenie lub jego brak. Przez to też nie narażają się na dodatkowe koszty, a sama procedura przyznania pożyczki staje się znacznie szybsza.

Wreszcie informacje zbierane przez BIK służą analizie kondycji finansowej polskiego społeczeństwa i gospodarki, co nie jest bez znaczenia dla pojedynczych osób. Jeśli sytuacja gospodarcza jest dobra, rosną szanse na uzyskanie kredytu w wyższej kwocie i mniejszym kosztem. Z kolei, gdy suma zobowiązań będzie zbyt duża, instytucje będą ograniczać akcję kredytową, by uniknąć krachu finansowego. Mankamentem BIK jest fakt, iż nie muszą z nim współpracować tzw. parabanki, ani firmy pożyczkowe.